Anasayfa Katalog Hakkında Haberler SMGM Etkinlikleri Mevzuat Ulusal Yapı Malzemesi
Kongre ve Sergisi
Mimarlıkta Malzeme
Dergisi
Yayınlar Linkler İletişim


  Arama  
  Ürün Adı  
  Firma Adı  
  Şehir  
  Kategori  
  Alt Kategori  
  Bölüm  
  CI / SfB No  
     


E-bülten aboneliği


Bitirmeler > (43)S Sabit karolar, döşemeler, mozaikler, granit, mermer, doğal taş > Karo ve döşeme kaplamaları CI/SfB: 43.(S)1
GRANİSER GRANİT SERAMİK SAN. ve TİC. A.Ş
Namık Kemal Mah. Adile Naşit Bulvarı No:32 Kat:2 Rodi İş Merkezi Haramidere
Büyükçekmece İstanbul
Üretici Firma
Yerli Şirket
+90 212 456 60 00
+90 212 423 69 74
info@graniser.com.tr
www.graniser.com.tr
 
Ürün Adı : Seramik Duvar ve Yer Karosu
Genel Bilgiler
Seramik kaplama malzemeleri yer ve duvar kaplamasında kullanılan, seramikten yapılmış plakalardır. Türkiye’de çoğunlukla seramik yer karolarına “seramik karo”, duvar karolarına “fayans” denir. Seramik karolar, çoğunlukla killer veya diğer anorganik hammaddelerden üretilen, genellikle yer ve duvar kaplamalarında kullanılan, oda sıcaklığında preslenerek şekillendirilen, fakat başka işlemlerle de şekil verilebilen, daha sonra kurutulup istenen özellikleri kazandırmaya yeterli olacak sıcaklıklarda pişirilen ince plakalardır. Karolar sırlı veya sırsız olabilir. Yer Karosu Yer Karosu bünyelerinde genelde kil, kuvars ve feldispat kullanır. Kilin görevi yaş gövdeye mukavemet sağlamak ve özelliklede sırlama esnasında bünyeye su tutma kabiliyeti vermektir. Feldispat camsı fazı oluşturarak sistemde mevcut boşlukları doldurur ve pişmeyi sağlar Kuvars, yapının kuruma küçülmesini azaltır plastikliği düzenlemeye yardımcı olur ve pişme sırasında deformasyon olmadan gaz çıkışına izin verir. İskelet yapıcı dolgu maddesi olarak da ilave edilir. İç mekânlarda kullanılan yer karosu: Bu karolarda su emme özelliği %3 %6 arasından olabilir. İç mekânlarda kullanılan yer karolarında, hava sıcaklığının eksi değerle altına düşmesi gibi problemlerde karşılaşılmaz. Dış mekânlarda kullanılan yer karosu: dış ortamdaki hava sıcaklığına bağlı olarak, su emmesinin %3’ten düşük olması gerekmektedir. Çünkü su emme özelliği %3 de büyük olursa dış mekânlarda kullanılan yer karolarında kırılma ve çatlama meydana gelir. Kışın çok sert geçtiği bölgelerde su emmesi %1,5’dan az olan karolar kullanılır. Duvar Karosu Duvar karosu yer karosu hammaddelerinin yanında Ca ve Mg karbonat gibi ilave maddeler içerir. Bunların görevi pişirme çekmesini minimuma indirmek, poroz ancak mukavemetli bir bünye sağlamaktır. İç mekânlarda kullanılan Duvar Karosu tercih ve zevke bağlıdır. Su emmesi %10 – 18 arasında olabilir. Duvar karosu fabrikalarında çift pişirim metodu uygulanmaktadır. Preste şekillendirilip kurutulan karoların sırlanmadan evvel bisküvi pişirimi yapılır ve sırlandıktan sonra tekrar pişirilir. Çok sayıda desen ve dekor uygulamalı karolar ile yaldızlı, el desenli veya cam eritmeli bordürlerin dekor tesislerinde tekrar pişirilmesi (üçüncü pişirim) gerekir. Granit Dış Mekânlarda Kullanılan Duvar Karosu: Dış ortamın hava sıcaklığına bağlı olarak porselen bünyeli seramikler kullanılabilir Granit seramik karolar, preslerde yüksek basınçlarda şekillendirilen, fırınlarda uzun sürede ve yüksek sıcaklıkta pişirilen, su emme oranı %0,05’ten az olan sırsız karolardır. Bütün karo kütlesi renklendirilmiş olduğundan dolayı, yerde, fazla yaya trafiğinde kullanılırsa, mat karo yüzeyinde aşınma olsa bile genel görünümü bozulmaz. Bu nedenle aşınma olabilecek mekânlara mat granit seramik döşenir. Seramik Yapıştırma Harcı: Çimento esaslı, ürün performansını, işlenebilirliğini, çatlama direncini, su geçirimsizliğini ve renk kalıcılığını artırıcı kimyasal katkılar içeren tek bileşenli ve özel tane boyutunda dolguya sahip esnek derz dolgu malzemesi İhracat Bilgileri: Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna hersek, Bulgaristan, Canada, Kıbrıs, Danimarka, Gürcistan, Yunanistan, İran, Irak, İsrail, İtalya, Kosava, Makedonya, Malta, Mozambik, Romanya, Suudiarabistan, Suriye, Tanzanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, İsveç, Finlandiya

Kullanım Alanları
Yer&Duvar, İç Mekan&Dış Mekan, Banyo, Mutfak, Balkon, Salon, Teras, İş Yerleri, Showroomlar, Bürolar, Alışveriş Merkezleri, Yaşam Alanları.

Teknik Özellikleri
YER KAROSU Teknik Özellikler TS EN 14411 H BIb Graniser Seramik Ebat Toleransı (%) 90 < S ≤ 190 ± % 1,0 190 < S ≤ 410 ± % 0,75 410 < S ± % 0,6 ± % 0,6 Kalınlık (%) 90 < S ≤ 190 ± % 10 190 < S ≤ 410 ± % 5 410 < S ± % 5 ± % 4 Gönyeden Sapma (%) 90 < S ≤ 190 ± % 0,6 190 < S ≤ 410 ± % 0,6 410 < S ± % 0,6 ± % 0,5 Kenar Düzgünlüğü (mm) 90 < S ≤ 190 ± % 0,6 190 < S ≤ 410 ± % 0,6 410 < S ± % 0,6 ± % 0,4 SU EMME (%) % 0,5< E ≤ % 3 ≤ % 3 Münferit Olarak, Min..% 3,3 Eğilme Dayanımı (N/Mm2) Min. 30 Min. 31 Yüzey Sertliği (MOHS) Min.5 Min.6 Aşınmaya Dayanıklılık (PEI) Üretici Firma Tarafından Belirlenir Min.III Isıl Genleşme Katsayısı Max.9 X 10‾6 Max.9 X 10‾7 Isı Şokuna Dayanıklılık Dayanıklı Olmalıdır Dayanıklı Sırlı Karolarda Dayanıklı Olmalıdır Çatlamaya Dayanıklılık (5 ATM. Basınç, 2 Saat) Dayanıklı Dona Dayanıklılık Dayanıklı Olmalıdır Dayanıklı Asit ve Alkaliye Dayanıklılık Üretici Firma Tarafından Belirlenir Min. Sınıf B Sırlı Karolarda Lekelenmeye Dayanıklılık Min. Sınıf III Min. Sınıf III Ev Temizlik Malzemelerine Dayanıklılık Min. Sınıf GB Min. Sınıf GB Yüzey Düzgünlüğü Merkez Ağırlık: ± 0,5 % Merkez Ağırlık: ± 0,5 % Kenar Ağırlık: ± 0,5 % Kenar Ağırlık: ± 0,5 % Çarpıklık: ± 0,5% Çarpıklık: ± 0,5% Yüzey Kalitesi % 5 Kusurlu % 5 Kusurlu

Hammadde İçeriği
ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDELER Hammaddeler; ana hammadde ve yardımcı hammaddeler olarak gruplanmıştır. Seramiğin ana gövdesini oluşturan kil, kaolen, feldspat, silis v.b. hammaddeler ana hammadde olarak gruplandırılır. Bu hammaddelerin tamamı yurt içinde İstanbul-Şile ve Aydın-Milas bölgelerinden tedarik edilir. Seramik sanayinde kullanılan hammaddeler içinde plastikliği en fazla olandır. Plastikliği dolayısıyla massenin suya karşı eğilimini artırır. Massenin yoğrulabilmesini, birbirine bağlana bilirliğini, kuru ve pişme mukavemetini sağlar. Pişme rengi, içinde bulunan safsızlıklara göre beyazdan kırmızıya doğru değişir. Kullanım miktarı artıkça massenin pişme derecesini yükselterek, ısıl şoklardan az etkilenir duruma getirir ve mukavemeti artırır. İri taneli kaolenler seramik bünyenin porozitesini yükseltir, kuru küçülmeyi azaltır ve dolayısıyla çekme azalır. İnce taneli kaolenler ise su emmeyi azaltır, kuru küçülme değerlerini yükseltir. Killer kadar büyük bir uzama katsayısına sahip olduğundan sır çatlamalarında rolü vardır. Kil mineralleri dört grup da incelenebilir. • Kaolinit grubu: Bu killer ana mineral olarak kaolinit içerirler Kaolinit genellikle çoğu plastik seramik hammaddelerinin esas mineralidir. • Montmorillonit grubu: Bu gruba giren kil minerallerinin genel yapıları kaolinit gibi aliminyum silikat olmalarına karşın çok farklı bir görünüm içindedirler. Yapılarında Mg, Ca, Fe, Zn gibi elementler taşırlar. Çok plastik olmalarına rağmen taşıdıkları safsızlıklar nedeniyle pişme renkleri seramik ürünler için elverişsizdir Kuvars: Bir seramik yapının kil gibi plastik ve dolgu özelliği olan hammaddeler yanında kuvars (SiO2) gibi plastik olmayan ve yapıyı yüksek sıcaklıklarda ayakta tutacak bir hammaddeye de gereksinimi vardır. Kuvars, yapının kuruma küçülmesini azaltır, plastikliği düzenlemeye yardımcı olur ve pişme arasında deformasyon olmaksızın gaz çıkışına izin verir. Kuvars, diğer hammaddelerin bileşiminde SiO2 bulunduğu için reçeteye diğer hammaddelerle beraber girer. Şayet bu oran yetersiz olursa kuvars ilave edilir. Masseye konulan miktar fazlalaştıkça sertliği artırır. Fonksiyonu çok önemli olup, ne kadar fazla ince öğütülmüş ise fonksiyonlarının tesiri o kadar fazla olur. Feldspat; Feldispat seramikte pişmeyi sağlamak amacıyla kullanılır. Pişme sırasında eriyerek erimeyen maddeler arasındaki boşlukları doldurur. Mermerle karıştığında erime aralığı daha da düştüğünden sır üretiminde kullanılır. Feldspat, içinde belli oranlarda alkali bulunduran alümina silikat olarak tanımlanabilir. Özsüz bir seramik hammaddesi olduğu halde, belli bir sıcaklığın üstüne çıkıldığında bünyeyi pekiştirerek eriticilik özelliğini gösterir. Aynı şekilde sırlarda kullanılan çok önemli bir eriticidir. Pegmatitler; Çok iri taneli damar kayaçlarıdır. Örneğin üç metre çapında muskovit levhaları, 12 metre boyunda spodümen kristalleri ihtiva edebilirler. Minerolojik bileşimlerine göre pegmatitler üç gruba ayrılırlar; • Asit Pegmatitler; Granit pegmatit • Syenit Bileşimli Pegmatitler Bazik Pegmatitler; Diorit pegmatit, gabro pegmatit ÜRETİMDE KULLANILAN YARDIMCI HAMMADDELER Yardımcı hammaddeler ile ana gövde üzerine örtücülük, geçirgenlik, yüzey ve desen ile ilgili teknik spesifikasyonlar elde edilir. Yardımcı hammaddelerin yaklaşık %75 i ithal, % 25 ise iç piyasadan temin edilir. Hammadde ve yardımcı hammadde maliyeti sınai maliyetin yaklaşık %35-40 ını oluşturur. Yardımcı hammaddelerden; -Baryum Karbonat; silikatların erimesinde, eritici olarak kullanılır. Sırı kuvvetlendirir ve camsı yapıyı yeniden oluşturur.Sırın ısısal genleşme katsayısını düşürür ve mekanik özelliklerini iyileştirir. Özellikle mat sırlarda kullanılır. -Zirkon; Örtücü olarak kullanılır ve yüksek sıcaklığa çamurda ani değişikliklere karşı direnç sağlar. -Magnezit; Sırda ergitici olarak kullanılır. Genelde kil ve feldspat ile reaksiyona girerek cam bir bağ oluşturur, bu da sırın mukavemetini artırır, poroziteyi düşürür ve çekmeyi artırır. -Mermer; Ergitici olarak kullanılır ve sırı matlaştırır. -CMC; Sırın reolojik özellikleri ayarlamak için kullanılır. Kuruyan sır tabakasında tanelerin birbirine ve seramik bünyeye yapışmasını iyileştirmek amacıyla kullanılır. -Firitler; Öğütülüp toz haine getirilmiş seramik hammaddelerinin bir reçeteye göre tartılıp karıştırıldıktan sonra eritilmesi ve eriğin hızlı bir şekilde soğutulması ile elde edilir. Aynı bileşimdeki ham bir sıra göre firit daha çabuk ve daha düşük sıcaklıklarda erir. Çünkü gerek gaz çıkışı yapan reaksiyonlar gerekse komponentlerin kendi aralarındaki reaksiyonları firitleştirme prosesi esnasında gerçekleşir. -STP; Düzgün bir yüzey elde edebilmek için sırın yüksek litre ağırlıklarında iyi akabilmesi gerekir.Bunu sağlayabilmek için STP kullanılır.

Boyut ve Şekiller
Duvar karosu: 30x60 27x48 25x40 25x33 22,5x58 Yer karosu: 45x45 33x33 15x45 10x20 10x10 9,7x9,7 9,7x29,7 Sırlı Porselen: 60x60 50x50 45x45 33x33 30x60 20x60 16,5x16,5 10x60 15x60

Ağırlık Bilgileri


Renk Bilgileri


Sınırlamalar ve Kullanılmayacak Yerler
Duvar karosu olarak üretilen ürünler yer karosu olarak zemin kaplamalarında kullanılamaz.

Yangın Sınıfı


Uygulama Detayları - Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar
Döşeme yapılacak mekândaki kullanım amacı dikkate alınmalı, seramik karonun seçimi teknik özellikler kriterleri incelenerek yapılmalıdır. Örnek olarak, yoğun insan trafiği olan bir mekânda sırlı yüzeyi aşınmaya daha dirençli olan yer karoları seçilmelidir. Döşemeye başlanmadan önce seramik kutularının üzerinde bulunan renk tonu numaralarına (tonalite) ve kaliber kodlarına dikkat edilmeli aynı mekânda mutlaka aynı renk tonu ve aynı kaliber ürünler kullanılmalıdır. Kutu üzerindeki uyarı bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Düzgün bir görünüm elde edebilmek için seramik karoları 3mm derzli döşenmelidir. Şantiyede yapılan boyut kontrollerinde mutlaka kumpas kullanılmalıdır. Gözle ve şeritle yapılan kontroller yanıltıcı olabilir. Seramik yer ve duvar karolarında genel ilgili standartlara göre peçlik ve gönyesizlik bulunabilir. Ürünlerin sırlı yüzeyleri birbiri ile öpüştürülerek peçlik kontrolü yapılamaz. Doğru yöntem, ürünleri cam veya mermer bir düzlem üzerine sırsız yüzü yani bisküvi kısmı cama gelecek şekilde yerleştirilmek ve peçliği kalınlık mastarı dediğimiz sentillerin düzlem ile karonun maksimum kavisli noktasının arasına sokmak sureti ile ölçmektir. Seramik karolardaki dikdörtgenlik metal gönye yardımıyla ölçülebilir. Seramik karolarda yüzey kalitesinin değerlendirilmesi seramik karoya 1 metre mesafeden 45 derece açı ile gün ışığında bakarak yapılır Seramik yapıştırıcıları ile uygulama yapılması, Seramik yapıştırıcıları şap veya sıvalı yüzeye 3 ila 9 mm lik yapıştırıcı tarağı kullanılarak macun kıvamındaki yapıştırıcının sürüldükten sonra taraklanması ve bilahare de karonun taraklanmış yüzeye asgari 2 ila 3 mm derzli döşenmesi ile tatbik edilir. Yapıştırıcının kuruyup yapıştırıcı özelliği kaybetmemesi için taraklanan alan 2 ila 3 m²’yi geçmemelidir. Uygulama yapılan zeminin özelliğine ve uygulama alanın özelliğine ve iç veya dış mekânda olmasına göre değişik türde yapıştırıcılar geliştirilmiştir.

Garanti Koşulları
TS EN 14411 standardının istediği ölçüde garanti kapsamındadır.

Bakım & Onarım ve Geri Besleme Hizmeti


Sertifikalar

Çizimler & CAD Dosyaları

Bayiler & Adresler
İZMİR MERKEZ
Adresi Ankara cad. no:221 A Blok Kat:2 35080 Çınarlı Konak İzmir
Telefon 0232 486 50 70
Faks 0232 486 40 01

FABRİKA
Adresi Akhisar Organize Sanayi Bölgesi AkhisarManisa
Telefon 0236 427 26 05(pbx)
Faks 0236 427 25 55

ADANA - ÇINAR YAPI MLZ.PAZ.VE TİC.LTD.ŞTİ. -ADİL AKÇINAR
Adresi BELEDİYEEVLERİ MH. DR. SADIK AHMET BLV. NO:10 ÇUKUROVA
Telefon 322 2486222
Faks 322 2489444

BURSA-OKUMUŞLAR İNŞ.LTD.ŞTİ.-HÜSEYİN OKUMUŞ
Adresi YENİ YALOVA YOLU 10.İSİMSİZ SOK.NO:2 OSMANGAZİ
Telefon 224 211 25 77
Faks 224 211 59 82

BATMAN-ÖZTURANLAR İNŞ.MLZ.LTD.ŞTİ.-MUZAFFER-OSMAN TURAN
Adresi DİYARBAKIR CD.KEVSER İŞ MERKEZİ NO:268F
Telefon 488 214 33 33
Faks 488 213 50 88

BİTLİS-ŞENTÜRK İNŞAAT BİLG.TİC.LTD.ŞTİ.-SUAT YELTEKİN
Adresi TATVAN BİTLİS KARAYOLU DOĞUMEVİ YANI
Telefon 434 826 11 38

DENİZLİ-EKTES A.Ş.-HAMLET EKE
Adresi İZMİR KARAYOLU 4.KM NO:97
Telefon 258 371 12 77
Faks 258 371 12 77

DİYARBAKIR -ATAŞ İNŞ.TEKS.DAY.TÜK.MAL.GID.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-MEHMET ATAŞ
Adresi DİCLEKENT BULV.AKYIL PETROL ARKASI ATAŞLAR APT.ALTI NO:4 MRK
Telefon 412 251 82 04
Faks 412 251 17 76

İZMİR - HAMLE SAN TİC.LTD.ŞTİ. - FATİH SARIKAYA
Adresi 12022 SOK.NO:83 YENİŞEHİR
Telefon 232 458 50 55
Faks 232 449 07 25

İZMİR - METRO SIH.TES.MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - OSMAN DAL
Adresi DUDAYEV BULV.ATAKENT ANAD.LİSESİ YANI KIRÇİÇEĞİ PİDE SALONU KARŞ.ATAKENT
Telefon 232 337 34 44
Faks 232 337 31 22

İZMİR - SCR İNŞAAT MLZ.LTD.ŞTİ. - NEVZAT AYSAL
Adresi M.PAŞA CD. NO:271 DOKUZ EYL.HAST.KARŞISI BALÇOVA
Telefon 232 259 55 37
Faks 232 278 91 50

AYVALIK - SOKOL A.Ş. - FARUK SOKOL
Adresi KAZIMPAŞA MH.TALİMHANE MEVKİ NO:1
Telefon 266 312 15 24
Faks 266 312 52 64

K.MARAŞ - MT BURÇ İNŞ.YAPI MLZ.PAZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. - MUSTAFA TİMURBANGA
Adresi ŞAZİBEY MH.STAD CD.NO:19B
Telefon 344 235 38 38
Faks 344 235 35 55

KÜTAHYA - GÜN-TAŞ TİCARET-M.EMİN GÜNDÜZ - İSMAİL GÜNDÜZ
Adresi MENDERES CAD.DİZDAR APT.ALTI NO:25 DÜK.4
Telefon 274 226 09 54

MİLAS - BAL-SER SERAMİK İNŞ.MALZ.NAKL.OTOMOTİV TEKS.GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. -HAYRİ BALCI
Adresi CUMHURİYET MAH. 23 NİSAN BULV. NO:163 MİLAS
Telefon 252 513 12 56
Faks 252 513 09 43

MUGLA - MENDOS TİCARET.-RAMAZAN MENDOS
Adresi İNÖNÜ BULVARI NO:67 MENDOS İŞ MERKEZİ FETHİYE
Telefon 252 614 36 02
Faks 252 614 36 02

VAN - ADER ELEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - ENVER DAĞAYNASI
Adresi HASTANE CAD.BELEDİYE İŞ MRK.NO:1
Telefon 432 215 73 33
Faks 432 215 75 25

KONYA - HASAN AKGÜÇ İNŞ.TRZM.AKARYAKIT TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - HASAN AKGÜÇ
Adresi ARABACILAR SOK.NO:16 EREĞLİ
Telefon 332 710 38 59
Faks 332 712 62 49

ADAPAZARI - MEMİŞ TİC. MÜKREMİN MEMİŞ
Adresi KARAAĞAÇ CD.148
Telefon 264 278 82 38
Faks 264 278 90 31

ANKARA - ORMA ULUSLARARASI İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. - FETHİ BEY
Adresi SİMON BOLİVAR CAD.EBRU ZİYA TEVFİK SK.NO:214 ÇANKAYA
Telefon 312 440 42 25
Faks 312 440 42 25

ANKARA - ÖZ ÇELİKLER İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - AHMET ÖZÇELİK
Adresi KAZIMKARABEKİR CAD.ÖĞÜN HAN NO:402-3 ULUS
Telefon 312 309 06 67
Faks 312 311 34 89

BARTIN - ALBAYRAK TİCARET- TURGUT ALBAYRAK VE ORT.
Adresi LÜTFİYE CAD.NO:29A
Telefon 378 227 11 85
Faks 378 227 81 66

BARTIN - GİZLİLER İNŞ.SAN.TİC.İHRACAT VE İTHALAT LTD.ŞTİ. - TALHA-ENES GİZLİ
Adresi HÜKÜMET CAD.NO:21
Telefon 378 227 18 60
Faks 378 227 82 55

DÜZCE - KASAPOĞLU YAPI MLZ.VE TAAH.İŞ.SAN.TİC.A.Ş. - CELAL KASAPOĞLU
Adresi AKÇAKOCA CAD.NO:26B DÜZCE
Telefon 380 524 69 84
Faks 380 512 39 80

ELAZIG - KARAKAYA İNŞ.YAPI MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - VAHAP KARAKAYA
Adresi HACI HAYRİ CD.NO:102
Telefon 424 233 34 88
Faks 424 238 84 88

ERZURUM - ÖZDEMİR İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. - AZİZ ÖZDEMİR
Adresi ŞÜKRÜ PAŞA GİRİŞİ KÖMÜR TEVZİİ KARŞISI
Telefon 442 242 30 20
Faks 442 242 00 67

İSTANBUL - BAŞARAN YAPI MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - ERDAL TURAN
Adresi BAĞDAT CAD.ESENYURT DURAĞI NO:200 MALTEPE
Telefon 216 352 49 47
Faks 216 370 47 99

İSTANBUL - KNC YAPI MLZ.İNŞ.TAAH.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - MUSTAFA CAN
Adresi HASANPAŞA MAH.FATİH BULVARI NO:13 SULTANBEYLİ
Telefon 216 496 41 82
Faks 216 496 73 03

İSTANBUL- KABİLLER İNŞ.VE MLZ.PAZ.NAKL.DIŞ.TİC.A.Ş. - MEHMET KABİL
Adresi İMES YOLU ÜZERİ NO:10 Y.DUDULLU ÜMRANİYE
Telefon 216 365 01 07
Faks 216 313 51 79

İSTANBUL - EKSER EKŞİOĞLU - KEMAL EKŞİ
Adresi ATATÜRK CAD NO:105 MALTEPE
Telefon 216 442 23 50
Faks 216 442 23 55

İSTANBUL - ÖNCÜLER YAPI MLZ.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. -
Adresi ÇUBUKLU MH. PAŞABAHÇE YOLU NO:33 BEYKOZ
Telefon 216 425 45 31
Faks 216 425 40 18

İSTANBUL - FİLİZ FİDAN YAPI MLZ.İNŞAAT DKRSYN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - İSMAİL FİDAN
Adresi PETROLİS MAH.ÜSKÜDAR CAD.NO:88A KARTAL
Telefon 216 488 10 08
Faks 216 488 12 24

İSTANBUL-Avp. - ERGİ YAPI MALZEMELERİ-ERTAN VARDAR
Adresi ESKİ LONDRA ASFALTI NO:864 BAHÇELİEVLER
Telefon 212 423 38 23
Faks 212 423 78 33

İSTANBUL-Avp. - GÜRBÜZLER KERESTE VE İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - CİHANGİR GÜRBÜZ
Adresi PARK KÖY,MURATPAŞA ÇEŞME MEVKİİ, E-5 ÜZERİ NO:53 SİLİVRİ
Telefon 212 728 86 66
Faks 212 728 86 68

İSTANBUL - TANIŞ YAPI MALZEMELERİ - RAMAZAN TANIŞ
Adresi IHLAMURKUYU MAH.ALEMDAĞ CAD.TANIŞ İŞ MERKEZİ NO:309 ÜMRANİYE
Telefon 0216 610 16 60

İSTANBUL-Avp. - HOLOĞLU YAPI MLZ.LTD.ŞTİ. - YUSUF HOLOĞLU
Adresi BOSNA CAD.NO:9 MAHMUTBEY BAĞCILAR
Telefon 212 447 38 71
Faks 212 446 12 67

İSTANBUL-Avp. - MAR YAPI MLZ.İNŞ.SAN.VE TİC.AŞ. - HÜSEYİN YILDIRIM
Adresi SELANİK CD.CUMHURİYET MH.NO:181 SİLİVRİ
Telefon 212 723 54 00
Faks 212 723 54 52

İSTANBUL-Avp. - SEY-CAN SER.SIHHI TES.VE DOĞ.MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - EYÜP TOPAL
Adresi BALIKLI YOLU BALIKLI SK.NO:1 ZEYTİNBURNU
Telefon 212 665 87 17
Faks 212 582 24 35

İSTANBUL-Avp. - SİMPA YAPI MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Adresi FİRÜZKÖY MH.FİRÜZKÖY SK.NO:134 AVCILAR
Telefon 212 690 63 32
Faks 212 423 44 79

İSTANBUL-Avp. - TURKUAZ İNŞ.MLZ.TİC.LTD.ŞTİ. - OĞUZ-KERİM TURNA
Adresi MOLLA ŞEREF MH.OĞUZHAN CD.OĞUZHAN İŞHANI 171 FINDIKZADE
Telefon 212 635 90 70
Faks 212 635 96 28

İSTANBUL-Avp. - BATTAL SERAMİK - RECAİ BATTAL
Adresi CENDERE YOLU NO:40C KAĞITHANE
Telefon 212 294 65 40
Faks 212 321 92 95

ORDU - MURAT YAPI CENTER
Adresi SAKARYA MAH İNÖNÜ CAD N0:55 FATSA
Telefon 0452 423 73 45
Faks 0452 423 73 46

KAYSERİ - KAY YAPI LTD.ŞTİ. - SALİH EKİCİ
Adresi ORGANİZE SAN. OSB GENISLEME BÖLGESİ 32.CAD NO:12 MELİKGAZİ
Telefon 352 322 18 44
Faks 352 322 18 47

KONYA - ERKON YAPI MLZ. PET.OTOM. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. - NAİM ILDIR
Adresi LARANDE CAD. NO: 30 ARKEOLOJİ MÜZESİ ARKASI
Telefon 332 353 62 98
Faks 332 353 76 41

MALATYA - CAN-NES İNŞ.TAAH.GID.TEKS.TUR.TİC VE SAN.LTD.ŞTİ. - AKIN CANBAY
Adresi ANKARA ASFALTI 6.KM KARAKAVAK
Telefon 422 323 32 58
Faks 422 323 32 58

TRABZON - YAPIHAN YAPI MALZ.TURZ.VE TİC.LTD.ŞTİ. - GÖKHAN TONYALI
Adresi TOKLU MAH.DEVLET SAHİLYOLU CAD.NO:393A
Telefon 462 229 90 42
Faks 462 229 90 32

TEKİRDAĞ - ARAS EMLAK İNŞ.TAAH.GIDA-FEHMİ ARAS
Adresi ATATÜRK MAH.YILDIZ CAD.NO:51D:1 KAPAKLI KASABASI ÇERKEZKÖY
Telefon 282 717 86 44
Faks 282 717 86 44

TEKİRDAĞ-ÇORLU - GENTAŞ İTHALAT İHRACAT VE YAPI MLZ.LTD.ŞTİ. - TURGAY ÇALIŞKAN
Adresi MUHİTTİN MH.ÇETİN EMEÇ BULV.HATİCE KORKMAZ APT.NO:14B
Telefon 282 651 02 11
Faks 282 681 02 19

ZONGULDAK - GÜLAY YAPI MLZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adresi İSTASYON FATİH CAD.NO:13 ÇAYCUMA
Telefon 372 615 17 10
Faks 372 615 25 47


Firmanın Bu Katalogta Yer Almayan Diğer Ürünleri


Seramik Duvar ve Yer Karosu 43.(S)1


Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Seramik Duvar ve Yer Karosu

Anasayfa|Katalog Hakkında|Haberler|SMGM Etkinlikleri|Mevzuat|İletişim

Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi|Mimarlıkta Malzeme Dergisi|Yayınlar|Linkler