Anasayfa Katalog Hakkında Haberler SMGM Etkinlikleri Mevzuat Ulusal Yapı Malzemesi
Kongre ve Sergisi
Mimarlıkta Malzeme
Dergisi
Yayınlar Linkler İletişim


  Arama  
  Ürün Adı  
  Firma Adı  
  Şehir  
  Kategori  
  Alt Kategori  
  Bölüm  
  CI / SfB No  
     


E-bülten aboneliği


Hizmetler > (02) Müşavirlik Hizmetleri CI/SfB: 02
TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ
Plaza K. Kat:3
34805 Kavacık İstanbul
Üretici Firma
Yerli Şirket
+90 216 322 96 70
+90 216 413 61 80
info@thbb.org
www.thbb.org
 
Ürün Adı : Türkiye Hazır Beton Birliği
Genel Bilgiler

Kuruluşu ve Üye Profili:
Seksenli yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye''de hazır beton üretiminin yaygınlaşmasıyla, 1988 yılında kurulan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Dernekler Yasası hükümleri uyarınca faaliyet gösteren mesleki bir kuruluştur. Hazır beton üreticisi bir firmanın THBB üyesi olabilmesi için Birliğin genel ve teknik yeterlilik kriterlerini yerine getireceğini taahhüt etmesi gerekmektedir. 1991 yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) üyesi olan THBB, sektöre ve ülkemize sağladığı katkılar nedeniyle, 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Türkiye" sıfatını taşımaya ve ülkemizi yurtdışında temsil etmeye layık görülmüştür. 

 

Amacı:

Türkiye Hazır Beton Birliği''nin kuruluşundan bu yana değişmeyen temel misyonu, topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında bulunan ülkemizde, güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için standartlara uygun, yüksek dayanım sınıflarında, kaliteli beton kullanımının artması ve tekniğine uygun, doğru beton uygulamalarının yaygınlaşmasıdır.

 

Birlik Faaliyetleri:

·   Eğitim: THBB, her yıl belirlenen eğitim programı çerçevesinde, resmi kurumların da işbirliğiyle sektör mensuplarına yönelik hizmet içi eğitim kursları vermekte, ayrıca, mühendislerden müteahhitlere, meslek lisesi öğrencilerinden yapı denetim kuruluşlarına, resmi kurumlardan belediyelere kadar, ilgili pek çok kesime yönelik paneller, sempozyumlar düzenlemektedir.

·   Denetim ve Belgelendirme: THBB, başta hazır beton olmak üzere agrega, kimyasal ve mineral katkı gibi betonu oluşturan ürünlerde denetim ve belgelendirme hizmeti veren 1995 yılında kurmuş olduğu Kalite Güvence Sistemi (KGS)’ni desteklemekte ve faaliyetlerini yürütmektedir. Hazır beton tesislerinde Kalite Güvence Sistemi (KGS) tarafından sistem ve ürün denetimi yapılmasını ve her yıl Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre ‘’G’’ işaretine uygun ‘’Kalite Uygunluk Belgesi’’ verilmesini sağlamaktadır. Bağımsız şekilde yürütülen sistem ve ürün denetimlerine dayalı bu sistemin, ülke çapında geçerli, akredite bir denetim mekanizması olması hedeflenmektedir.

·   Yapı Malzemeleri Laboratuarı: Laboratuarda tüm beton, çimento, agrega, su, uçucu kül ve kimyasal katkı deneyleri yapılmakta, kalibrasyon hizmetleri verilmekte ve bir okul gibi sektöre kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla laboratuar teknisyeni yetiştirme kursları düzenlenmektedir. Yapı Malzemeleri Laboratuarı başta THBB üyeleri olmak üzere, tüm sektöre ve inşaatçılara hizmet vermektedir.

·   Teknik Araştırmalar: Türkiye’de kullanılan betonların kalite ve dayanım sınıflarının yükseltilmesine ilişkin teknik araştırmalar yürütülmekte ve desteklenmektedir.

·   Uluslararası Çalışmalar: Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO)’nin çalışma organlarında yer alınarak sektörel gelişmeler izlenip Türkiye’ye aktarılmaktadır.

·   Standart ve Mevzuat Çalışmaları: THBB kurulduğunda ülkemizde henüz bir hazır beton standardı dahi bulunmuyordu; 1994 yılında THBB ve TSE'nin işbirliğiyle hazırlanıp, yürürlüğe giren TS 11222 Beton - Hazır Beton Standardı, 2000 yılında THBB'nin katkılarıyla, EN 206 Avrupa Beton Standardı paralelinde gözden geçirilerek, yenilenmiş ve 2001 Şubat ayında yeni şekliyle yayınlanmıştır. Yine THBB'nin katılımıyla revize edilerek 2000 Şubat ayında yenilenen TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Standardı’nda, betonun, "hacim usülüyle değil, otomatik tartım usulüyle imalatının" zorunlu olduğu ibaresi yer almaktadır. THBB, 2004 yılında yayınlanan ‘EN 206-1 Avrupa Beton Standardı’’na katkı vermiştir. THBB, 2007 yılında ise ‘‘G’’ Tebliğine esas EN 206-1 standart eki taslağını hazırlamıştır.

·   Çevre - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: THBB, sektörün yalnızca teknik donanım ve üretim kalitesi açısından değil, çevre kontrolü ve iş güvenliği açısından da gelişerek, bu alandaki ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğun yaygınlaşmasını hedeflemektedir. THBB tarafından yayınlanan Çevre - İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği denetim listeleri, üye tesislerin bu alanlarda kontrol ve teşvikine esas teşkil etmektedir. THBB''nin hazır beton sektöründe doğal ve kentsel çevreyle uyumlu üretim ve hizmetin teşviki amacıyla 1998, 2000 ve 2007 yılında düzenlediği ulusal ve uluslararası temsil içerikli Yeşil Nokta Çevre Yarışması bu açıdan önemli bir faaliyettir. 

·   Bilgi ve Danışmanlık: Resmi kurumlar, yerel yönetimler, mesleki örgütler, basın organları, inşaat yapımcılarına ve diğer kurum ve kuruluşlara hazır beton konusunda bilgi ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

·   Yayın ve Burs Desteği: Yapı Meslek Liseleri ve Üniversitelerin ilgili bölümlerine ve öğrencilerine yayın ve burs desteği sağlanmaktadır. 

·   Basılı Yayınlar ve İnternet Sitesi: THBB yayın organı olarak 1993 yılından bu yana iki ayda bir yayınlanmakta olan "Hazır Beton" dergisi, Türkiye''de doğrudan hazır beton sektörüne yönelik olarak çıkan tek süreli yayındır. Bunun dışında, hazır betonun üretim, taşıma ve kullanımına ilişkin teknik yayınlar; Türkiye''de hazır beton sektörünün gelişimine yönelik istatistikî değerlendirme ve raporlar; yapılarda kaliteli beton kullanımının önemine ilişkin bilgi ve uyarı amaçlı afiş ve broşürler; deprem haritası, Afet Yönetmeliği gibi resmi kurumların işbirliğiyle bastırılan dokümanlar, THBB''nin sektöre ve topluma yönelik yayın çalışmaları arasındadır. Örneğin, bugün Türkiye''deki tüm yapı meslek ve endüstri meslek liselerinde okutulan "Meslek Liseleri İçin Her Yönüyle Beton" adlı ders kitabı, THBB ve Milli Eğitim Bakanlığı''nın işbirliğiyle bastırılan ve ülkemizdeki tüm meslek liselerinin öğrenci ve öğretmenlerine ücretsiz olarak dağıtılan bir kitaptır.
İnternet üzerinde hazır beton sektörüne ve Türkiye Hazır Beton Birliği''ne ilişkin en kapsamlı ve güncel bilgilere ulaşılabilecek kaynak Türkiye Hazır Beton Birliği İnternet Sitesi''dir. (www.thbb.org) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan sitede, hazır betonun üretim ve standart bilgilerinden, üye bilgilerine kadar sektörle ilgili ulusal ve uluslararası nitelikli pek çok bilgi ve duyuru bulunmaktadır. 

·   Kongre, Fuar ve Yarışmalar: 1995 yılında İstanbul''da düzenlenen 11. Avrupa Hazır Beton Kongresi''ne ev sahipliği yapan THBB, 2004 ve 2008 yıllarında Beton Kongresi ve Uluslararası Beton, Agrega ve İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı''nı İstanbul''da başarıyla düzenlemiştir. THBB, 2004 yılında Türkiye''de uygulanan nitelikli yapıların ve bu yapıları tasarlayan mimarların öne çıkarılması ve iyi uygulamaların mimarlık ortamına örnek gösterilmesi amacıyla THBB 2004 Mimarlık Ödülleri vermiştir. THBB 2004 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü ile birlikte "Beton Güzeldir" konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir. THBB, ikinci mimarlık yarışmasını 2008 yılında düzenleyerek ''Türkiye Hazır Beton Birliği 2008 Mimarlık Ödülleri'' vermiştir.

 

Türkiye Hazır Beton Birliği Yapı Malzemeleri Laboratuarı

Rüzgârlı bahçe Mah. Şehit Erdal Çınar Sok. No:18

Kavacık / İSTANBUL

Tel: + 90 216 425 53 19

Faks: + 90 216 680 45 95

Web: www.thbb.org 

E-posta: laboratuvar@thbb.org 

 

Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi

Plaza K. Kat:3 34805 Kavacık-İstanbul

Tel/Faks : (216) 322 99 45

Web: www.kgsii.com.tr

E-posta: info@kgsii.com.tr

 


Kullanım Alanları

 Teknik Özellikleri


Hammadde İçeriği


Boyut ve Şekiller


Ağırlık Bilgileri


Renk Bilgileri


Sınırlamalar ve Kullanılmayacak Yerler


Yangın Sınıfı


Uygulama Detayları - Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar


Garanti Koşulları


Bakım & Onarım ve Geri Besleme Hizmeti


Sertifikalar

Çizimler & CAD Dosyaları

Bayiler & Adresler
ADANA ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
Adresi Ceyhan Yolu Üzeri 12. Km., PK 10 ADANA
Telefon 0322 332 99 50 PBX
Faks 0322 332 97 32

AS ADO BETON SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Altınova Sinan Mah., Hanımeli Sk., Koyunlar Mevkii P.K 27 Kızıltoprak ANTALYA
Telefon 0242 340 14 14
Faks 0242 340 36 40

AK BETON İNŞAAT TAŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / İSTANBUL
Adresi Emek Mh., Nato Yolu Cd., No :4 Sarıgazi/Ümraniye İSTANBUL
Telefon 0216 365 18 66
Faks 0216 365 18 54

AKAR BETON İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Gazi Mh., Yeni Gazi Karakolu Arkası Gaziosmanpaşa İSTANBUL
Telefon 0212 444 25 27
Faks 0212 419 33 40

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BETONSA)
Adresi Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Mrk. Kaya Sultan Sk. No 97 KOZYATAĞI İSTANBUL
Telefon 0216 571 30 00
Faks 0216 571 30 31

AYHANLAR HAZIR BETON PREF. YAPI ELEM. SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Muallim Köyü Sapağı GEBZE KOCAELİ
Telefon 0262 759 10 22
Faks 0262 759 13 85

AS MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT AŞKIN SARIBAŞ #8211 AS BETON
Adresi Yedieylül Mh., İzmir Bulvarı No 3 Kat 1 Daire 1 AYDIN
Telefon 0256 227 11 22
Faks 0256 227 11 22

ATILIM İNŞAAT TEKSTİL VE TİC. A.Ş.
Adresi Çorlu Yolu 1.5 km Çerkezköy
Telefon 0282 726 23 77
Faks 0282 726 23 81

ATLANTİK BETON İNŞ. OTO NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Orhanlı Beldesi Orta Mah., Ömür Cd., No Bila Tuzla İSTANBUL
Telefon 0216 304 03 60-61
Faks 0216 304 03 22

AK-EGE MADEN. NAK. TUR VE YAPI MLZ. SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Atatürk Mh. 41 Sk., No 5 Ulucak-Kemalpaşa İZMİR
Telefon 0232 877 20 23-20
Faks 0232 877 20 22

ALTAŞ İNŞ. NAK. SU ÜRÜN SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Şirinevler Mh., Turgut Özal Bulvarı No 91 ORDU
Telefon 0452 234 45 55
Faks 0452 234 24 32

BENLİOĞLU HAZIR BETON MAD. PET. ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Kocagöl Mevkii Balçıkköyü Gebze KOCAELİ
Telefon 0262 751 39 39
Faks 0262 751 39 42

BETOÇİM ÇİM. VE BETON ÜR. İM. PZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Harmandere Mah. Çataldağ Mevkii Şehit Mehmet Güney Sk., No 15 Kurtköy-Pendik İSTANBUL
Telefon 0216 482 48 66 3 HAT
Faks 0216 482 50 80

BELPAŞ İHTİYAÇ MAD. PAZ. TİC. SAN. A.Ş.
Adresi Halkbankası Yanı Kat 1 Sakarya ADAPAZARI
Telefon 0264 277 54 61
Faks 0264 277 54 63

BİRLİK HAZIR BETON PREFABRİK YAPI SAN. TİC. A.Ş.
Adresi İstanbul Yolu 13. km Ergazi ANKARA
Telefon 0312 278 43 91
Faks 0312 278 26 59

BARŞAN BETON İNŞ. MÜH. SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Ortaköy 2. Bölge Mah., Silivri Yolu Mevkii F20C - 18A/2D Pafta 804 Ada 1 Parsel Silivri İSTANBUL
Telefon 0212 734 28 15
Faks 0212 771 37 35

BÜLBÜLOĞLU İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Otogar Karşısı No.157 TRABZON
Telefon 0462 272 56 81
Faks 0462 272 56 83

CANTÜRK HAZIR BETON İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Örnek Mh., Doğan Araslı Cd., Milangaz Dolum Tesisi Yanı Esenyurt Büyükçekmece İSTANBUL
Telefon 0212 699 83 00
Faks 0212 596 00 99

CİMPOR YİBİTAŞ ÇİM. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Eski İstanbul Yolu 7. Km., No 92 Macunköy ANKARA
Telefon 0312 397 30 01
Faks 0312 397 30 00

ÇAĞDAŞ İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Dağbelen Köyü Karpuz Dere Mevkii BODRUM
Telefon 0252 358 60 61 (4 Hat)
Faks 0252 358 60 65

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Kısıklı Cd., No 1 Sarkuysan Ak - İş Mrk. B Blok Altunizade İSTANBUL
Telefon 0216 554 70 00
Faks 216 651 14 15

DÜNYA BETON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi 1. Cebecioğlu Cebeci Köyü Üstü Mevkii Sultançiftliği / G.O.P. / İSTANBUL
Telefon 0212 619 11 95 - 594 35 66
Faks 0212 594 07 92

DANIŞ BETON SIVA İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Ferhatpaşa Mh, G-65 Sk No 56 Maltepe İSTANBUL
Telefon 0216 471 31 11
Faks 0216 471 31 14

ERAS BETON PROJE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş.
Adresi İnecik Mh., Saz Yolu Cd., No 200 Melikgazi KAYSERİ
Telefon 0352 322 09 76
Faks 0352 236 42 88

ECE İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Tahtakale Mh., 426 Ada, 427,428 ve 436 Ada 1 Parsel Avcılar İSTANBUL
Telefon 0212 648 33 37
Faks 0212 648 10 10

GÜLSAN İNŞAAT SANAYİ TURİZM NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.
Adresi DOSB Bölgesi 3. kısım Meriç Cd., No 3 Muallimköy / Gebze KOCAELİ
Telefon 0262 759 10 14
Faks 0262 759 10 44

GENÇ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Kader Sk., No 8 Gaziosmanpaşa ANKARA
Telefon 0312 427 20 20
Faks 0312 427 70 00

GÜMÜŞ HAZIR BETON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Akçakale köyü GÜMÜŞHANE
Telefon 0456 233 72 84
Faks 0456 233 74 04

GÜMÜŞTAŞ HAZIR BETON TAAH. NAK. TİC.
Adresi Pazarsuyu Köyü Belediye Şantiye Karşısı Bulancak GİRESUN
Telefon 0454 315 24 58-59
Faks 0454 315 24 60

GÜR MİMARLIK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi İstanbul Cd., Nebiha Apt., Kat 2 Azime Yılmaz İlkokul Karşısı Gürpınar Büyükçekmece İSTANBUL
Telefon 0212 880 39 01
Faks 0212 880 44 73

GÜZAY İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Karabük Kastamonu Yolu 8. Km. Safranbolu KARABÜK
Telefon 0370 737 24 77
Faks 0370 737 20 70

GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEM. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Isparta Afyon Karayolu Üzeri 15. Km ISPARTA
Telefon 0246 237 14 51
Faks 0246 237 14 79

HAS BETON İNŞ. VE MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Cebeci Taş Ocakları Harman Yeri Mevkii Bila Sultançiftliği /Gaziosmanpaşa İSTANBUL
Telefon 0212 668 21 24
Faks 0212 476 23 23

HAS BETON A.Ş.
Adresi Muttalip Organize Sanayi Bölgesi Muttalip ESKİŞEHİR
Telefon 0222 338 15 00
Faks 0222 658 02 26

HENDEK HAZIR BETON TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Adresi Çakallık Köyü Hendek SAKARYA
Telefon 0264 658 02 23
Faks 0264 614 28 59

İNCİ HAZIR BETON SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Adnan Menderes Cd., No 158 Adapazarı SAKARYA
Telefon 0264 276 61 00 - 276 99 40 -41

İSMAİL DEMİRTAŞ BETON İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Ramazanoğlu Mh. Kaynarca Cd. Boztepe Sk.,Şeyhli / Pendik İSTANBUL
Telefon 0216 378 66 66
Faks 0216 595 1617

İSTON İSTANBUL BETON ELEM. VE HB FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Eski Edirne Asfaltı Metris Cezaevi Karşısı No 412 PK 34250 Küçükköy / Gaziosmanpaşa İSTANBUL
Telefon 0212 537 82 00
Faks 0212 609 05 23

KADIAHMETOĞULLARI ASFALT İNŞ. TAAH. SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Ulus Mh., Orhan Veli Cd., 44/3 ANTALYA
Telefon 0242 259 22 22
Faks 0242 259 21 21

KİBSAŞ KARADENİZ İNŞAAT VE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi Ankara Cd., No 193 Pendik İSTANBUL
Telefon 0262 751 23 23
Faks 0262 751 10 52

KAVUKLAR BETON İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Adresi Sivas Yolu 6. Km. MALATYA
Telefon 0422 336 46 82 2 HAT
Faks 0422 336 46 87

KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Işık Cd., No 3 Işıkkent Bornova İZMİR
Telefon 0232 472 18 12
Faks 0232 472 18 25

KOLSAN İNŞ. OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Dumlupınar Mh., Yeşil Yol Cd., 3/1 AFYONKARAHİSAR
Telefon 0272 214 06 62
Faks 0272 213 43 95

KÖROĞLU BETON İNŞAAT TURİZM İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
Adresi Deyüz Karayolu Üzeri Organize Sanayi Karşısı Oğuldurak Mevki 8. Km BOLU
Telefon 0374 243 96 42
Faks 0374 243 96 43

KUMCULAR BETON SANTRALLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi Eyüp Sultan Mh., Hacı salih Cd., No 26 Sancaktepe İSTANBUL
Telefon 0216 311 91 14 - 4 HAT
Faks 0216 311 91 22

KUMSAN ASFALT BETON MICIR VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Merkez Sultandere Köyü Sazak Mevkii No 288 ESKİŞEHİR
Telefon 0222 218 02 00
Faks 0222 218 12 48

LAFARGE BETON A.Ş.
Adresi Sanayi Mh., Mezarlık Sk., No 1 Pendik İSTANBUL
Telefon 0216 378 58 00
Faks 0216 378 40 67

MALATYA BETON YAPI ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş. (MABETAŞ)
Adresi İpaş Arkası, Yeni Adıyaman Yolu Üzeri 1.5 Km MALATYA
Telefon 0422 238 40 40
Faks 0422 238 40 42

MALAKLAR İNŞ. TAAHHÜT GIDA MADEN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Org. San. Bölgesi 4. Cd.,1. Sk., No : 6 AFYONKARAHİSAR
Telefon 0272 221 12 12
Faks 0272 221 15 75

MİLTAŞ BETON VE İNŞ. MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Eyüp Sultan Mh., İmam Rabbena Cd., No 36 Samandıra İSTANBUL
Telefon 0216 311 91 61-62-63-64
Faks 0216 311 91 65

NUH BETON A.Ş.
Adresi Büyükbakkalköy Mh., Samandıra Cd., Mezarlık Yolu Sk., No 35 Maltepe İSTANBUL
Telefon 0216 564 00 00
Faks 0216 311 45 39

OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Namık Kemal Mh., Adile Naşit Bulvarı No 26 Haramidere/Esenyurt İSTANBUL
Telefon 0212 690 42 10 (10 hat)
Faks 0212 690 25 56

ONUR İNŞAAT MALZ. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi Ömerli Mh., Adnan Kahveci Cd., No 6 Arnavutköy 34555 İSTANBUL
Telefon 0212 798 21 13 - 798 31 74
Faks 0212 798 21 22 - 798 31 70

ORBETAŞ BETON SAN. İNŞ. TAAH. VE TİC. A.Ş.
Adresi Organize Sanayi Bölgesi Karapınar Mah., Muhsin Tercan Cd., No 64 ORDU
Telefon 0452 233 28 15
Faks 0452 233 28 17

OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi İstanbul Yolu 12. Km Türkkuşu karşısı No 120 Ergazi - Etimesgut ANKARA
Telefon 0312 278 78 00
Faks 0312 278 60 20

ÖMER OKUTAN BETON SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Firuzköy Mh., Firüzköy Bulvarı No 202 Avcılar İSTANBUL
Telefon 0212 428 47 30-31-32
Faks 0212 428 47 33

ÖZSEÇ BETON MAD. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Aynalı Çeşme Mevkii Ömerli Köyü Hadımköy - Çatalca İSTANBUL
Telefon 0212 798 25 38
Faks 0212 798 25 01

ÖZYURT MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi İkitelli Org. San. Bölgesi 14. Cd., Göçmen Konutları Yanı İkitelli/Küçükçekmece İSTANBUL
Telefon 0212 485 90 49-485 06 63
Faks 0212 485 71 95

ÖZTAŞ HAF. KUM ÇAKIL SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Kirişhane Soğukkuyu Mevkii TMO Karşısı EDİRNE
Telefon 0284 235 24 50 pbx
Faks 0284 235 24 57

PAKSOY HAZIR BETON SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Mimar Sinan Köyü Çatalca Yol Kavşağı Büyükçekmece İSTANBUL
Telefon 0212 883 30 00
Faks 0212 883 42 93

PELENKOĞLU HAZIR BETON YAPI ELEM. İNŞ. TAAH. SAN. LTD. ŞTİ.
Adresi Bartın Çaycuma Karayolu 6. km Akyamaç Köyü Karşısı PK 11 Çaycuma ZONGULDAK
Telefon 0372 615 90 46
Faks 0372 615 90 48

POLAT HB VE BETON PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Kayaş Mahallesi Samsun Devlet Yolu No 687 Mamak ANKARA
Telefon 0312 373 52 59
Faks 0312 373 52 60

SİTAŞ BETON VE MAD. A.Ş.
Adresi PK., 5 Muratlı TEKİRDAĞ
Telefon 0282 263 07 01
Faks 0282 262 07 05

SET BETON MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Pakpen Plaza Halk Sk., No 40/44 Sahrayıcedid Kadıköy İSTANBUL
Telefon 0216 468 00 00
Faks 0216 468 00 59

ŞERBETÇİ İNŞ. MLZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi Demirciler Sitesi 2. Cd., No 84 Siteler ANKARA
Telefon 0312 353 59 09
Faks 0312 351 30 47

ŞİLE BETON İNŞ. TURİZM GIDA SAN VE TİC.A.Ş.
Adresi Ahmetli köyü Musallah Altı Köyü Mevkii Şile İSTANBUL
Telefon 0216 731 31 28
Faks 0216 731 20 07

TRAÇİM BETON A.Ş.
Adresi Büyükdere Cad. No.38 Mecidiyeköy İSTANBUL
Telefon 0212 315 51 60
Faks 0212 275 40 16

TARMAC AGREGA MAD. VE YAPI SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Demirciler Köyü Merkez Mevkii 1. Cd., No 74 41490 Dilovası KOCAELİ
Telefon 0262 728 12 56
Faks 0262 728 12 55

TAŞMAK SAN. VE TİC. KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Adresi Merkez Mh., Reşit paşa Cd., No 54 Bayburt Cd., No 104 Araklı TRABZON
Telefon 0462 721 61 03-721 60 91
Faks 0462 721 60 92

UĞURAL İNŞ. TURİZM PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi 1. Cd., Varan Turizm Bakım Atölyesi Yanı A.O.Ç. Arazisi Beştepe ANKARA
Telefon 0312 284 81 00
Faks 0312 284 86 56

ULUBETON İNŞ. VE TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi Taşaocakları Mevkii Şahitepe Yol Ağzı Bahçeşehir Yolu A 329 No 7 Altınşehir-Küçükçekmece İSTANBUL
Telefon 0212 688 08 88
Faks 0212 688 07 77

ULUSAL BETON A.Ş.
Adresi Merkez Mh Eski Edirne Asfaltı No 12 Gaziosmanpaşa İSTANBUL
Telefon 0212 615 61 12
Faks 0212 615 93 66

VAROL BETON VE YAPI END. SAN. TİC. A.Ş.
Adresi Mahmutbey Merkez Mh., İnönü Cd., No 17 Bağcılar İSTANBUL
Telefon 0212 486 00 10 (3 hat)
Faks 0212 486 06 40

YİĞİT HAZIR BETON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi E-80 Karayolu Üzeri Kuruçay Mevkii BOLU
Telefon 0374 245 12 06 #8211 07
Faks 0374 245 13 16

YOL VE YAPI ENDÜSTRİ TAAHHÜT VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adresi Sultan Çiftliği II. Cebeci Yolu G. Osmanpaşa İSTANBUL
Telefon 0212 594 31 70 (2 Hat)
Faks 0212 594 34 61


Firmanın Bu Katalogta Yer Almayan Diğer Ürünleri


Türkiye Hazır Beton Birliği 02


Anasayfa|Katalog Hakkında|Haberler|SMGM Etkinlikleri|Mevzuat|İletişim

Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi|Mimarlıkta Malzeme Dergisi|Yayınlar|Linkler